واحد قالب سازی سمپا

گالری عکس سالن قالب سازی سمپا

  • دقت بالا در ساخت قالب و حذف خطاها و عیوب احتمالی با ارتقای ابزار و وضع کنترل های دقیق.
  • توان ساخت قالب هایی با ظرافت و پیچیدگی های فنی بالا و رفع معضلات احتمالی تولید
  • ارتباط مستمر با قالبسازهای خارجی جهت برون سپاری پروژه های خاص.
  • ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی به مشتریان به منظور تولید بهینه و انجام تعمیرات قالب.
  • بهره گیره از نرم افزار برنامه ریزی کف کارگاهی (Job Shop) با هدف به حداقل رساندن زمان ساخت و بهینه سازی جریان عملیات و مواد.

| تمامی حقوق متعلق به سمپا می باشد |