مشتریان سمپا: شرکت گلتاش

شركت گلتاش (سهامي عام) درمردادماه ۱۳۶۱ به نام شركت آرايشي و بهداشتي گلتاش ( با مسئوليت محدود ) به شماره ۳۶۰۱ در اداره ثبت شركت هاي اصفهان به ثبت رسيد و بر اساس مبايعه نامه في مابين سهامداران قبلي شركت و شركت پاكسان (سهامي عام) در خرداد ماه ۱۳۷۴ خريداري و براسـاس مـصوبه مـجامع عمومي فـوق العاده مـورخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۴ و ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ ابتدا به ” سهامي خاص ” و سپس به ” سهامي عام ” تبديل گرديد. كارخانه داراي ۴۲۷۰۰ مترمربع مساحت كه حدود ۲۱۲۰۰ مترمربع آن زيربنا (ساختمان اداري – سالن هاي توليد، انبار) است

| تمامی حقوق متعلق به سمپا می باشد |