رده های بهداشتی سمپا

رده های بهداشتی

 

دربها و ظروف مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی هرکدام با توجه به حساسیتهای محصول، دارای دستورالعملهای به خصوصی درباره محیط تولید، مواد اولیه به کار رفته، پوشش و عملکرد کارکنان، شیوه بسته بندی و حمل -به نحوی که ظروف نیازمند شستشو یا استریلیزاسیون مجدد نباشد- هستند.
از اولویت های سمپا تلاش در جهت پیاده سازی این استانداردها و فراهم کردن شرایطی برای تولید ظروفی است که بی نیاز از عملیات اضافی پیش از پر کردن باشند.

ما در مجموعه سمپا امکان و آمادگی آن را داریم با ایجاد تغییرات و به کارگیری تمهیدات لازم پیش از شروع به تولید محصول شما شرایطی فراهم کنیم که ظروف منطبق بر نیازهای خاص محصول دارویی، آرایشی-بهداشتی و غذایی، در جهت تأمین سلامت محصول و مصرف کننده نهایی تولید شوند.

 

| تمامی حقوق متعلق به سمپا می باشد |